Câu hỏi thường gặp

Với chính sách linh hoạt của Letweb.net, bạn có thể nâng cấp các gói dịch vụ bất cứ lúc nào (chi phí sẽ được tính toán lại dựa trên thời gian bạn sử dụng gói dịch vụ cũ và các phần bù trừ của gói dịch vụ mới)

Việc cài đặt web mẫu có thể kéo dài tối đa trong 3 giờ. Trong trường hợp bạn có sẳn dữ liệu, chúng tôi sẽ upload dữ liệu của bạn lên website (miễn phí 20 sản phẩm 10 tin tức – bài viết).

Rất tiếc, wordpress.com không cho phép dùng custom theme, nếu bạn muốn dùng mẫu web riêng thì bạn cần có hosting.