• Khách hàng: TSS – Tona Syntegra Solar: TSS – Tona Syntegra Solar là công ty chuyên tư vấn và phát triển dự án năng lượng mặt trời, có trụ sở tại Đức và Thụy Sĩ. Website TSS cũng là website đầu tiên mà Letweb thực hiện cho lĩnh vực này.
  • Thời gian thực hiện: 08/2019⁣⁣

  • Letweb thực hiện: Thiết kế UI/UX và lập trình Website
  • Nhân sự: 07 (02 designer, 02 coder, 01 project manager, 02 content writer)
  • Thách thức: Website đơn giản nhưng chỉn chu, phù hợp với hành vi đối tượng mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh