• Khách hàng: Xe Ba Gác Chở Thuê được hình thành để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại TP.HCM
  • Thời gian thực hiện: 10/2019⁣⁣

  • Letweb thực hiện: Re-design giao diện website, lập trình front-end
  • Nhân sự: 03 (01 designer, 01 coder, 01 service admin)