Xe Ba Gác Chở Thuê

Xe Ba Gác Chở Thuê được hình thành để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại TP.HCM

  • Khách hàng: Xe Ba Gác Chở Thuê được hình thành để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại TP.HCM
  • Thời gian thực hiện: 10/2019⁣⁣

  • Letweb thực hiện: Re-design giao diện website, lập trình front-end
  • Nhân sự: 03 (01 designer, 01 coder, 01 service admin)
Các dự án khác

©2014 - 2023 Letweb. Một sản phẩm được xây dựng bằng chuyên môn và đam mê của Vân Tay Media.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DMCA.com Protection Status
Zalo
Họ tên / Your name*
Số điện thoại / Phone*
Email*
Lời nhắn / Message

Nghiên cứu thị hiếu

Phân tích điểm mạnh, yếu trên website các đối thủ về mặt giao diện, SEO, chức năng, tốc độ trên cơ sở các nghiên cứu về trải nghiệm người dùng.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.